SkyLink Japan

Mavic 2 Enterprise DUAL

納期:
【Mavic 2 Enterprise DUALの特徴】
・FLIR社製放射サーマルセンサーを内蔵
・放射率と反射面のパラメーターを調整可能
・複数のディスプレイモード:FLIR MSX®、赤外線 & 可視光
Mavic 2 Enterprise DUAL 製品情報